Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 60,05 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 11:45
Cena wywoławcza: 114 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3601/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wyścigowa
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:45

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Struga 63 w Radomiu w sali II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 26-600 Radom, Wyścigowa 24 m. 31 (składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju położny na parterze w czteropiętrowym bloku) o pow. użytkowej 60,05 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00125141/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, należącego do dłużnika (…).

 

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.