Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 34,82 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:30
Cena wywoławcza: 72 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 18/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Paderewskiego
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Struga 63 w Radomiu - sala II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Radomiu przy ulicy Paderewskiego 8, o pow. 34,82 m2 znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu, brak księgi wieczystej, należącego do dłużnika (…).

 

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.