Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury

ogłasza licytację na Budynki produkcyjno-magazynowe w Radwanicach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 10:40
Cena wywoławcza: 400 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki usługowo-przemysłowe
KM: 1884/12 i inne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Włókiennicza
Miasto: Radwanice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 10:40

 

w sali nr 113 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

1)   budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową;  uszkodzony w wyniku pożaru;

2)   zespół budynków produkcyjno-magazynowych (budynek produkcyjny, dwa budynki magazynowe, budynek filtrowni);

3)   budynek magazynowo-produkcyjny;

4)   budynek garażowy;

położonej w miejscowości: Radwanice, ul. Włókiennicza 1,

stanowiącej własność dłużników: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00027481/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 600 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 400 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 1 kpc rękojmię w wysokości 60 000,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

Nieruchomość tę można oglądać w dni powszednie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20