Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 51,82 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 10:00
Cena wywoławcza: 54 066,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Świerzno
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00026084/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 51,82 m2, na który składają się dwa pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC. Lokal położony jest: Świerzno 95/2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00026084/5.

 

Suma oszacowania wynosi 81 100,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 066,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.