Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 114,09 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 09:00
Cena wywoławcza: 41 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2663/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Siniechowo
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00014193/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

        

lokalu mieszkalnego położonego: 72-510 Wolin, Siniechowo 1/2. Lokal mieszkalny o pow. 114,09 m2 położony jest na parterze w budynku parterowym z częściowo użytkowym poddaszem z oknami wychodzącymi na północną, południową i wschodnią stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z zewnątrz. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, strychu. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00014193/5.

Właściciel lokalu dla którego urządzono niniejszą księgę wieczystą ma udział w wysokości 4552/10000 wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW 1718.

 

Suma oszacowania wynosi 62 600,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 733,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  6 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.