Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Wiesław Gaczyński

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Bytomiu, udziały

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 11:00
Cena wywoławcza: 12 525,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1785/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Karola Miarki
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

9 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji są:

udziały w nieruchomości zapisanej w KW KA1Y/00016915/5, opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Bytomiu, ul. Karola Miarki 34/8.

Nieruchomość stanowi własność dłużników:

udział (…) w wysokości 1/2 cz.,

udział (…) w wysokości 1/2 cz.

 

Suma oszacowania udziałów wynosi:

udział (…) w wysokości 1/2 cz.  – 16 700,00 zł,

udział (…) w wysokości 1/2 cz. 16 700,00 zł.

Łączna wartość udziałów: 33 400,00 zł

 

Cena wywołania udziałów wynosi:

udział (…) w wysokości 1/2 cz.  – 12 525,00 zł,

udział (…) w wysokości 1/2 cz. 12 525,00 zł.

Cena wywołania wszystkich udziałów: 25 050,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania każdego udziału w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1

42 1050 1230 1000 0090 9947 0487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc. w związku z art.
953 kpc.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 24.10.2016 r. o godz. 11:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 26 12