KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU AGNIESZKA MACHNIK

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0569 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 14:30
Cena wywoławcza: 1 636 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 414/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Marcelego Nenckiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Machnik Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 111 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mieszczącego się we Wrocławiu, ul. Poznańska 20, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 80/4 AM7 obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0569 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Marcelego Nenckiego 127,

posiadająca założoną księgę wieczystą nr WR1K/00083167/3 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 182 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 636 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 218 200,00 zł najpóźniej do dnia 2.11.2016 r. na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA nr rachunku 89 1090 2415 0000 0001 2169 8170.

Rękojmię można złożyć również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 780 64 42