Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 591 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:00
Cena wywoławcza: 284 531,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2464/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Trojanowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66 lok. 5 w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki 36/9 o pow. 591 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 215,73 m2 (budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykończoną elewacją), położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 275 w Trojanowicach, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00150636/8 wraz udziałem 1/4 w działce nr 36/11 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do ww. nieruchomości położoną w Trojanowicach, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00462652/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 379 375,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 284 531,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 37 937,50 zł do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w dniu 25 października 2016 r. godz. 10:00 w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.