Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na 1/2 udziału w nieruchomości - działki o nr 29 i 30 o pow. 1,07 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 11:00
Cena wywoławcza: 18 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4510/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Podkończyce
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Struga 63 w sali nr II, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonego udziału 1/2  w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr 29 i 30 o pow. 1,07 ha, położonej w Podkończycach, gmina Wolanów, stanowiącej własność: (…), dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00069604/9.

 

Suma oszacowania wynosi 27 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 720,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.