Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0317 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 09:00
Cena wywoławcza: 360,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 197/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wróblik Królewski
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

9 listopada 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12
w sali nr 308, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…),

 

- o godz. 9:00 – 1/3 niewydzielonej części nieruchomości, położonej: 38-520 Rymanów, Wróblik Królewski, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 100069 [NKW KS1K/00100069/5] działka nr 487/80 o pow. 0,0317 ha.

Suma oszacowania wynosi 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 607,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 81,00 zł;

 

- o godz. 9:15 – 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, położonej: 38-520 Rymanów, Wróblik Królewski, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 99913 [NKW KS1K/00099913/6].

Suma oszacowania wynosi 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48,00 zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18