Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Henryk Suszycki

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 1,9206 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-10 08:45
Cena wywoławcza: 36 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4149/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jakubowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki (tel. (74) 811 04 39, 693 970 503) ogłasza, że dnia

 

10 listopada 2016 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 57-350 Kudowa-Zdrój, Jakubowice (działka nr 88/2 oraz 89/4),

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00052043/1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt rolny obejmujący działki nr 88/2 (AM 4) i 89/4 (Am 4), obręb Jakubowice o łącznej pow. 1,9206 ha. Działka 88/2 posiada pow. 0,8426 ha, natomiast powierzchnia działki 89/4 wynosi 1,0780 ha. Działki położone są na terenie górskim o zróżnicowanym nachyleniu w stronę południową i południowo-zachodnią porośniętym roślinnością trawiastą i samosiejkami. Dojazd do nieruchomości drogami gruntowymi ok. 400 m od asfaltowej drogi publicznej. Działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość.

 

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 800,00 w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39