Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1200 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 10:00
Cena wywoławcza: 1 365,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2245/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Głowienka
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

9 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 308, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, Głowienka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 59417 [NKW: KS1K/00059417 działka nr 340].

 

Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 340 o pow. 0,1200 ha. Według ewidencji gruntów w skład użytków działki wchodzą: grunt orny klasy RIVa.

 

Suma oszacowania wynosi 1 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 365,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 182,00. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000

- kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18