Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora

ogłasza licytację na Niezabudowana działka

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 11:30
Cena wywoławcza: 10 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 80/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mokronos Górny
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (…) w wysokości 29/100 w nieruchomości gruntowej (działka nr 19/36), położonej w miejscowości Mokronos Górny, gm. Katy Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00039183/5.

 

Suma oszacowania wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 400,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w

PKO BP SA o numerze 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29