Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 26 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 10:45
Cena wywoławcza: 46 200,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 95/07
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kwiatowa
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

3 listopada 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…),

stanowiącego: lokal stanowiący odrębna nieruchomość, położony na 1 kondygnacji (parter), składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 26 m2,

położonego: 80-690 Gdańsk, ul. Kwiatowa 7/5, Gdańsk,

dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00067753/3.

 

Udział właściciela lokalu nr 5 w sprawie własności działki oraz części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, a objęty księgą wieczystą KW 65207 wynosi 117/1000 części.

 

Suma oszacowania wynosi 61 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 200,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 160,00w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.