Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,1743 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:30
Cena wywoławcza: 111 472,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 192/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ługwałd
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62, 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działkę gruntu nr 147/3 o powierzchni 0,1743 ha zabudowana typowym domkiem letniskowym „Mikołajki” konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 37,75 m2, który zgodnie z wypisem z ewidencji budynków spełnia funkcje: produkcyjno-usługową i gospodarczą,

położonej: 11-001 Dywity, Ługwałd,

dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00154833/5 [NKW: OL1O/00154833/5].

 

Suma oszacowania wynosi 148 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 472,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 863,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 527 26 62