Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0334 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:30
Cena wywoławcza: 165 690,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 511/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kobierzyńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Jolancie Franzl, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali Nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184 o pow. 0,0334 ha, położonej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 211B (jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 42), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 61,97 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00236438/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 220 920,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 165 690,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 26 października 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.