Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 10:00
Cena wywoławcza: 71 276,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 583/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kamionka
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

26 października 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/4 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej. Nieruchomość położona jest w centrum wsi Kamionka, stanowi gospodarstwo rolne. W skład nieruchomości wchodzi  sześć działek wydzielonych geodezyjnie (działka 272 o pow. 0,39 ha, działka 273 o pow. 0,84 ha, działka 274 o pow. 4,42 ha, działka 275 o pow. 0,59 ha, działka 411 o pow. 0,24 ha).

Na działce o numerze 274 znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 204,40 m2 oraz budynek inwentarski murowany o powierzchni użytkowej 108,65 m2.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kamionka, gm. Jakubów i stanowi w 1/4 udziału własność dłużnika.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00010137/7.

 

Suma oszacowania 1/4 udziału w nieruchomości wynosi 106 915,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 71 276,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości 10 691,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Copyright © iKomornik.pl 2016, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna