Komornik Sadowy przy SR dla Wrocławia Krzyków Bożena Tarnowska

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny we Wrocławiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 11:00
Cena wywoławcza: 32 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 699/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Skarbowców
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI  UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI   (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ KOMÓRKA LOKATORSKA)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 132, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 363/10 000 w lokalu niemieszkalnym poł. przy ul. Skarbowców 121a, 121b we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00296376/7. Udział będący przedmiotem licytacji należy do dłużnika (…). Udziałowi odpowiada prawo korzystania z miejsc postojowych nr MP-48 i MP-49 oraz komórki lokatorskiej nr K-8. Miejsca postojowe oraz komórka położone są w piwnicy budynku. Wjazd do garażu od strony zachodniej budynku. Powierzchnia użytkowa miejsca postojowego nr MP-48 wynosi 14,25 m2, powierzchnia użytkowa miejsca postojowego nr MP-49 wynosi 13,55 m2, a powierzchnia użytkowa komórki lokatorskiej nr K-8 wynosi 3,86 m2.

Suma oszacowania wynosi 48 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na wskazanym przez komornika  rachunku bankowym:

ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752

lub być uiszczona do tego dnia w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, a operat szacunkowy można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożeny Tarnowskiej.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 733 65 50