Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,6750 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 00:00
Cena wywoławcza: 30 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3025/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Będkowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Będkowice gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność dłużnika (…). Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 674/2 o powierzchni 0,6750 ha, wpisaną w księdze wieczystej nr KR1P/00247865/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem 2ZL - tereny lasów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  40 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 30 375,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.