Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 0,0367 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:40
Cena wywoławcza: 24 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3302/14
 
Położenie nieruchomości:
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW RA1R/00109211/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Struga 63 w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,3367 ha, działka 78/12, położonej w Radomiu przy ul. Klwateckiej.

 

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.