Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 30,11 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 11:30
Cena wywoławcza: 74 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2758/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Struga 63, Radom w sali nr II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40 o pow. 30,11 m2 (składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju położonego na IV piętrze w budynku czteropiętrowym), położonego w budynku nr 38 przy ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu stanowiącego własność dłużnika Pawła Komosa dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00113699/5.

 

Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.