Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat

ogłasza licytację na Działki w Łańcuchowie i Zalesiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 345,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1582/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łańcuchów, Zalesie
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dla której założona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00169181/2, stanowiącej własność dłużnika (…) w postaci:

1)   działka o numerze ewidencyjnym 453/2 o pow. 3 771 m2, klasa gruntu RIIIa, RIIIb, dojazd odbywa się drogą gruntową, użytkowana rolniczo, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Łańcuchów,, gm. Milejów.

Suma oszacowania: 10 144,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 7 608,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 014,40 zł.

2)   działka o numerze ewidencyjnym 1444 o pow. 9 600 m2, klasa gruntu ŁIV, dojazd odbywa się drogą gruntową, użytkowana rolniczo, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Łańcuchów, gm. Milejów.

Suma oszacowania: 8 832,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 6 624,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 883,20 zł.

3)   działka o numerze ewidencyjnym 1567 o pow. 500 m2, klasa gruntu Łzr-ŁIV, ŁIV, łąka i tereny zakrzewione i zadrzewione, bez dojazdu, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Łańcuchów, gm. Milejów.

Suma oszacowania: 460,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 345,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 46,00 zł.

4)   działka o numerze ewidencyjnym 451 o pow. 5 000 m2, klasa gruntu RII, RIIIa, RIIIb, dojazd do działek odbywa się drogą gruntową, użytkowana rolniczo, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Łańcuchów, gm. Milejów.

Suma oszacowania: 13 450,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 10 087,50 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 345,00 zł.

5)   działka o numerze ewidencyjnym 186/1 o pow. 21 571 m2, klasa gruntu RIIIa, RIIIa, RIVa, RIVb, bez dostępu do drogi publicznej, użytkowana jako grunt orny, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Zalesie, gm. Milejów.

Suma oszacowania: 6 588,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 4 941,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 658,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).