Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 1191 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 14:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1355/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wolności
Miasto: Sułkowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 18 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, przy ul. Wolności nr 20 i opisana jest jako działka ewidencyjna nr 2350 o pow. 1 191 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, wolnostojącym, o pow. użytkowej 340,86 m2 (piwnice – 140,16 m2, parter – 108,67 m2, poddasze użytkowe – 92,03 m2). Teren działki ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej, asfaltowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest w większości symbolem 87 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00070685/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 941 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 627 333,34 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37