Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,2600 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:00
Cena wywoławcza: 427 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1338/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ludomira Różyckiego
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydziale Cywilnym przy ulicy ul. Struga 63 w Radomiu sala II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej: Radom, Ludomira Różyckiego 11a, nr działki 28/1 o pow. 0,2600 ha zabudowanej murowanym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 165,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW RA1R/00079300/1, należącej do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 570 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 427 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.