Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie

ogłasza licytację na Działka zabudowana o łącznej pow. 1,4100 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-28 12:30
Cena wywoławcza: 552 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 1272/02
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Stary Klukom
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00005230/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12  na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

28 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w  Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie  odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej  prawo wieczystego użytkowania działki nr 144/6 do dnia 14.01.2092 r.  i prawo własności zabudowań stanowiących nieruchomości, dla której  Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych  w Choszcznie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1C/00005230/3. Nieruchomość   KW SZ1C/00005230/3  położona jest we wsi Stary Klukom nr 28, gmina Choszczno.  Właścicielem gruntu jest Gmina Choszczno. Powierzchnia całej działki to 1,4100 ha. W skład nieruchomości wchodzą: grunt zabudowany jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego, oznaczony nr geodezyjnym działki 144/6 w obrębie Stary Klukom o powierzchni 1,4100 ha,

- budynek mieszkalno-biurowy o  powierzchni użytkowej 229,72 m2,

- budynek magazynowo-produkcyjny (młyn) o  powierzchni użytkowej 782,60 m2,

- budynek produkcyjny (mieszalnia pasz) o  powierzchni użytkowej 937,30 m2,

- budynek warsztatowo-garażowy o  powierzchni użytkowej 123,13 m2,

- budynek magazynowy (dawna obora) o powierzchni użytkowej 400,60 m2,

- budynek magazynowo-garażowy o  powierzchni użytkowej 344,00 m2,

- budynek wagi wozowej o  powierzchni użytkowej 18,72 m2,

- wiaty stalowe.

 

Suma oszacowania wynosi 828 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23%, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 552 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23% . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 82 800,00zł + VAT w stawce podstawowej 23% co stanowi kwotę 101 844,00 zł. W toku licytacji do każdej wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej 23%.

 

 

WARUNKI   LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12  lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A O. w Choszcznie

 

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie  nie może wynieść mniej niż  jeden procent ceny  wywołania i zostanie podane na licytacji.