Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 45,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 14:40
Cena wywoławcza: 20 734,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 894/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szczytnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 26 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, składającej się z: lokal mieszkalny o pow. 45,70 m2 z udziałem 135/10000 w pr. użytkowania wieczystego i części wspólnych nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założona księgę wieczysta w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu nr JG1B/00032965/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 31 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji  wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 20 734,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 110 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej, lub też przelewem na konto Komornika, najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 732 22 87