Komornik Sądowy przy SR w Pleszewie Piotr Tomczak

ogłasza licytację na Działka zabudowana przemysłowo, o wielkości 0,5405 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 09:30
Cena wywoławcza: 745 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 796/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zachodnia
Miasto: Gołuchów
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 (sala nr 208) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: ul. Zachodnia 64, 63-322 Gołuchów,

dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00026994/5.

 

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działki nr: 650/1, 650/3, 651 o łącznej pow. 0,1229 ha, kształt działki: regularny wielobok. Zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem biurowo-produkcyjnym. Budynek mieszkalny: wolnostojący, kilkupoziomowy, częściowo podpiwniczony, budowa: 1992 rok, pow. użytkowa: 204,07 m2. Stan techniczny obiektu zadowalający. Na dzień oględzin budynek był niezamieszkany. Budynek produkcyjno-biurowy o pow. użytkowej: 300,l5 m2. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powstał w wyniku rozbudowy i nadbudowy niewielkiego budynku gospodarczego, rozbudowa w 2008/2009 r. Na nieruchomości urządzony ogród z licznymi nasadzeniami wieloletnich drzew i krzewów ozdobnych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny leśno-rekreacyjne, otwarte tereny niezabudowane.

 

Suma oszacowania wynosi 1 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 745 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 111 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.