Komornik Sądowy przy SR w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski

ogłasza licytację na Działki niezabudowane o pow. 3,3136 ha oraz 0,9566 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 9 582,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 655/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kaczynek
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski (tel. (86) 271 48 38) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 56, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej zabudowaną nieruchomość rolną:

- działka nr 108 (grunty rolne zabudowane) o pow. 0,2836 ha,

cena oszacowania wynosi – 236 498,00 zł, cena wywołania wynosi – 177 373,50 zł;

- działka nr 145 (grunty rolne, lasy, grunty leśne) o pow. 4,6212 ha,

cena oszacowania wynosi – 86 442,00 zł, cena wywołania wynosi –  64 831,50 zł;

- działka nr 151/1 (grunty rolne) o pow. 3,3626 ha,

cena oszacowania wynosi –  95 475,00 zł, cena wywołania wynosi – 71 606,25 zł;

- działka nr 152 (grunty rolne) o pow. 1,6749 ha,

cena oszacowania wynosi 37 032,00 zł, – cena wywołania wynosi – 27 774,00 zł;

- działka nr 181 (lasy i grunty leśne) o pow. 3,2469 ha,

cena oszacowania wynosi – 18 797,00 zł, cena wywołania wynosi – 14 097,75 zł;

- działka nr 183 (lasy i grunty leśne) o pow. 2,0987 ha,

cena oszacowania wynosi – 12 777,00 zł, cena wywołania wynosi –  9 582,75 zł,

 

dla której  Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1Z/00020318/9,

położonej: 18-305 Szumowo, Kaczynek.

Cena wywołania równa jest 3/4 sumy oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.