Komornik Sądowy przy SR w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski

ogłasza licytację na Działki niezabudowane o pow. 3,3136 ha oraz 0,9566 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 340/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Głąbocz Wielki
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski (tel. (86) 271 48 38) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 56, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

należącej do: (…),

położonej:

18-305 Szumowo, Głąbocz Wielki,

dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1Z/00027142/3.

 

Suma oszacowania działki nr 423 o pow. 3,3136 ha wynosi 130 089,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 566,75 zł.

Suma oszacowania działki nr 424/3 o pow. 0,9566 ha wynosi 33 708,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 281,00 zł.

Działki znajdują się na obszarze oznaczonym geograficznie jako „obszar występowania udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego”.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.