Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 40,04 m2; udział 542/10000 w częściach wspólnych budynku i gruncie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:30
Cena wywoławcza: 42 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 336/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Starogrodzka
Miasto: Pełczyce
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00005702/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 2 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00005702/3.

Nieruchomość KW SZ1C/00005702/3 to nieruchomość lokalowa nr 5 położona w miejscowości Pełczyce przy ul. Starogrodzkiej nr 18B, w skład której wchodzą:

-         lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 40,04 m2 położony na I piętrze

oraz

-         udział 542/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w gruncie jako przedmiocie prawa współwłasności działki nr 56/14 obrębu Pełczyce o powierzchni 0,1448 ha.

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Budynek (blok wielorodzinny) mieszczący opiniowany lokal mieszkalny posiada 18 lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności w dwóch klatkach schodowych.

 

Suma oszacowania wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.