Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe Tomasz Korzeniecki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 42,42 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 12:15
Cena wywoławcza: 150 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 292/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kamieńskiego
Miasto: Gdańsk
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Korzeniecki (tel. (58) 344 30 14) ogłasza, że dnia

 

3 listopada 2016 r. o godz. 12:15

 

w budynku „E” Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E1.10A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do: (…), stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,42 m2, położonego: 80-170 Gdańsk, ul. Kamieńskiego 5F/170, Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00160579/1.

Suma oszacowania wynosi 200 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 040,00 zł w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA V O. w Gdańsku 03 1240 2920 1111 0010 4761 6094 (rękojmia powinna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.