Komornik Sądowy przy SR w Pleszewie Piotr Tomczak

ogłasza licytację na Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 169,46 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 10:15
Cena wywoławcza: 200 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 210/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Prusa
Miasto: Pleszew
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21, w sali nr 208 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 63-300 Pleszew, ul. Prusa 6, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3446 o pow. 0,0432 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KZ1P/00014040/6.

 

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie Pleszewa, w rejonie koncentracji mieszkalnictwa jednorodzinnego. Ulica Prusa położona jest na zapleczu ulicy Poznańskiej, stanowiącej trasę przelotową przez miasto, odcinek drogi krajowej nr 12. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczo garażowym i wiatą. Dom mieszkalny jest w zabudowie bliźniaczej, niski parter i piętro. Pow. ogólna tego budynku to 169,46 m2. Podejścia i podjazdy utwardzone betonem i płytami chodnikowymi. Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

 

Suma oszacowania wynosi 301 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 100,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.