Komornik Sądowy przy SR w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski

ogłasza licytację na Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka nr 427/1 o pow. 0,4600 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 09:00
Cena wywoławcza: 60 209,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 93/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wola Zambrowska
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski (tel. (86) 271 48 38) ogłasza, że dnia

 

3 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 56, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

należącej do: (…),

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka nr 427/1 o pow. 0,4600 ha,

położonej: 18-300 Zambrów, Wola Zambrowska,

dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW brak.

 

Suma oszacowania wynosi 80 279,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 209,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 8 027,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.