Komornik Sądowy przy SR w Augustowie Piotr Celiński

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 1 312 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 13:00
Cena wywoławcza: 328 504,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 534/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Smolany Dąb
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1N/00012868/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr 66/3 o pow. 1 312 m2 wraz ze zlokalizowanym na tej działce budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 155,80 m2. Na przedmiotowej działce znajduje się również konstrukcja wiaty z częścią grillową bez zadaszenia

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 16-503 Krasnopol, Smolany Dąb,

dla której Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1N/00012868/8.

 

Suma oszacowania wynosi 492 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  328 504,67 zł.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 275,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 14 1020 1332 0000 1802 0573 8556 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.