Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 10:00
Cena wywoławcza: 75 277,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 456/86
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Nowa Wieś Szlachecki
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 w sali nr E-317, odbędzie się:

 

PIERWSZA L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka gm. Czernichów, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1K/00011574/4, należącego do dłużnika (…).

Nieruchomość obejmuje działkę nr 581/1 o powierzchni 0,08 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 122 oraz budynkiem gospodarczym - stodołą.

 

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości został oszacowany na kwotę: 100 370,00 .

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj.: 75 277,50 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 037,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniach 31 października i 7 listopada 2016 r. w godzinach od 13:00 do 14:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.