Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz

ogłasza licytację na Grunty rolne o pow. 1,15 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 14:00
Cena wywoławcza: 15 773,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, grunty orne
KM: 93/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zabłocie
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, sala 26, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Zabłocie, gm. Nowogrodziec, składającej się z: grunty rolne, w tym zabudowane – dz. nr 57 o pow. 1,15 ha,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu nr JG1B/00017175/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 21 030,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 15 773,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2 100,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej lub też przelewem na konto komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 732 22 87