Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,07 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 11:00
Cena wywoławcza: 15 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 33/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mejznerzyn
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

16 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj.:

- działki nr 565 (użytki rolne) o powierzchni 1,07 ha,  położonej: Mejznerzyn, gm. Michów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00083911/4;

suma oszacowania wynosi 20 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów  34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.