Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie

ogłasza licytację na Działki położone w Leszkowicach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-10 11:30
Cena wywoławcza: 1 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 24/01
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Leszkowice
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

10 listopada 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 (s.103) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj.:

- działki nr 475 (lasy, grunty orne) o powierzchni 0,5906 ha,  położonej: Leszkowice, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00062006/4;

suma oszacowania wynosi 6 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 640,00 zł.

- działki nr 493 (grunty orne) o powierzchni 0,1284 ha, położonej: Leszkowice, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00062006/4;

suma oszacowania wynosi 13 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 390,00  zł.

- działki nr 494 (grunty orne) o powierzchni 0,5440 ha, położonej: Leszkowice, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00062006/4;

suma oszacowania wynosi 5 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 590,00  zł.

- działki nr 1822 (grunty orne, lasy, łąki, nieużytki) o powierzchni 0,4894 ha, położonej: Leszkowice, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00062006/4;

suma oszacowania wynosi 4 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 420,00  zł.

- działki nr 1823 (grunty orne, lasy, łąki) o powierzchni 0,2774 ha, położonej: Leszkowice, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00062006/4;

suma oszacowania wynosi 2 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 240,00  zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. O/Lubartów  34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.