Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0347 ha – udział 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 10:00
Cena wywoławcza: 5 508,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 707/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Huta Mińska
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

27 października 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość składa się z działki o numerze 44/4 o powierzchni 0,0347 ha. Kształt działki nieregularny o średnich wymiarach 10 m szerokości oraz 30 m długości. Całą szerokością przylega do ulicy o nazwie Szkolna, od strony wschodniej do istniejącego lasu, od zachodu do nieruchomości zabudowanej. Teren lekko zróżnicowany, porośnięty częściowo drzewostanem leśnym. Przez całą działkę (wzdłuż) przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, istnieje możliwość podłączenia się do infrastruktury przebiegającej wzdłuż ulicy Szkolnej.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Huta Mińska przy ul. Szkolnej, stanowi własność w udziale 1/2 na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej dłużników.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00109181/1.

 

Suma oszacowania1/2 udziału w nieruchomości wynosi 7 344,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 4 896,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 734,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54