Komornik Sądowy przy SR w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza w Żywcu

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 1 300 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 12:30
Cena wywoławcza: 302 550,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1298/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lipowa
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr ewid. 4068/6 o pow. 1 300 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 174,92 m2 wykonanym w technologii drewnianej, wybudowany w 2002 roku, położonej w Lipowej 1000, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00082803/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 403 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 302 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 40 340,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j. t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie internetowej www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl