Komornik Sądowy przy SR w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza w Żywcu

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,0338 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 13:30
Cena wywoławcza: 168 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 847/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Leśna
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 32A Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 1894 o pow. 0,0338 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 85,90 m2, położona w Leśnej 37, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00027496/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 224 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 168 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 22 400,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j. t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie internetowej www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl