Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski

ogłasza licytację na Działka niezabudowana o pow. 0,55 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 09:00
Cena wywoławcza: 15 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 212/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lubowa
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 9:00

 

sala nr 25 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, zostanie przeprowadzona

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości

stanowiących własność (…).

 

1. Nieruchomość położona w Stargardzie, ul. Norwida 21/b, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00040334/5, stanowi działkę nr 187/2 i 194/1 o łącznej pow. 1 627 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 257,48 m2.

Suma oszacowania wynosi 880 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 660 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 88 000,00 zł.

 

2. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w Lubowie, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00042655/5, stanowi działkę nr 199 wykorzystywaną jako grunt orny (RV,RV1) o pow. 0,55 ha.

Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt KM 212/13).

BGŻ BNP Paribas SA Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.

 

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

 

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl