Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Odrzańskim Robert Hański

ogłasza licytację na Budynek o pow. 195,83 m2 oraz bud. gosp. 67,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 10:00
Cena wywoławcza: 200 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 8/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kosynierów
Miasto: Gubin
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański (tel. (68) 383 51 36, fax (68) 383 07 00) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul. Piastów 10 L w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…).

Dom mieszkalny o pow. użyt. 195,83 m2, 3 budynki gospodarcze o łącznej pow. zabud. 67,60 m2, położone w Gubinie ul. Kosynierów 82.

Budynki położone są na działce o pow. 0,1428 ha będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 08-12-2064 r.

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  [NKW: ZG2K/00004048/5].

 

Suma oszacowania wynosi 267 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  200 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 700,00 zł. Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką lub na konto komornika:

BZ WBK SA O. w Krośnie Odrzańskim 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299 (na koncie komornika najpóźniej dzień przed licytacją).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

więcej na: www.komornik.eu