Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich

ogłasza licytację na Działki położone w Krakowie, Dzielnica Podgórze

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 14:30
Cena wywoławcza: 75 049 442,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 1612/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pl. Powstania Warszawskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

 

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

 

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się:

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości oznaczonych jako nieruchomość gruntowa, położona w Krakowie, Dzielnica Podgórze, ul. Orzechowa 11 obręb 44, obejmująca działki o nr 1/109, 1/111 stanowiąca własność dłużnika:

 

 

 

(…)

 

Posiadające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o nr KR1P/00237463/8.

 

 

 

1.    Nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/109 oszacowanej na kwotę: 129 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/111 oszacowanej na kwotę: 112 444 263,00 zł (brutto) (słownie: sto dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

 

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działki ew. nr 1/109 i 1/111 oszacowane na kwotę: 112 574 163,00 zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

 

2.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę 75 049 442,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dziewięć  tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100).

 

3.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę: 11 257 416,30 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych 30/100).

 

 

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika:

 

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

 

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.10.2016 r. o godz. 9:30-10:30, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Uwaga: Ze względu na wysokość kwoty rękojmi uprasza się o dokonanie wpłaty przelewem tak aby kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika sądowego najpóźniej w dniu licytacji (art. 115 kc).

 

Copyright © iKomornik.pl 2016, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna