Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Ewelina Łącka

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,07 ha wraz z zabudowaniami

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 14:00
Cena wywoławcza: 257 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 327a/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Trzemeśnianbu
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 20 w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Trzemeśnia, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenice o nr KR1Y/00041606/8.

Działka o nr 1832/2 o pow. 0,07 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 87 m2, zgłoszonym do użytkowania, oznaczony nr porządkowym 605 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 386 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 257 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 38 600,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360

uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.