Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,78 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 10:30
Cena wywoławcza: 102 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2394/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Boniewo
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 10:30

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej, działka 433 o pow. 1,78 ha, częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,

położonej w Boniewie,

stanowiącej własność dłużnika:  (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW ZA1K/00050733/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 102 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40