Komornik Sądowy przy SR w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3273 ha zabudowana budynkiem hotelowym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 14:00
Cena wywoławcza: 416 970,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1605/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dwrocowa
Miasto: Srebrna Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (74) 815 12 02, fax (74) 810 02 05) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr  23, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 265 o pow. 0,3273 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem hotelowym. Obiekt składa się z dwóch brył, jedna to sala gimnastyczna (część starsza), druga część pomieszczenia dawniej funkcjonującego hotelu. Pow. zabudowy: 971,73 m3, pow. użytkowa: 1206,58 m2, kubatura: 6090,6 m3, rok budowy 1925, dobudowa i modernizacja w latach 70-80-tych;

położona: 57-215 Srebrna Góra, ul. Dworcowa 4, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW 43123 [NKW: SW1Z/00043123/2].

Suma oszacowania wynosi 555 960,00 zł - kwota zawiera podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 416 970,00 zł - kwota zawiera podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 596,00 - kwota zawiera podatek VAT w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BZ WBK SA O. Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmi została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 815 12 02