Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,80 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 11:00
Cena wywoławcza: 322 067,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1467/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Dębiany
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 115/1 o powierzchni 4,80 ha,

położonej: 27-641 Obrazów, Dębiany,

dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00027572/8.

 

Suma oszacowania wynosi 483 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 322 067,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 310,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 51 1020 4926 2004 0000 2014 6714.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03