Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Działka, budynek mieszkalny, garaż blaszany

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-24 14:30
Cena wywoławcza: 218 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 821/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Traugutta
Miasto: Środa Śląska
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

24 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Traugutta 24, stanowiącej działkę nr 34/1 o powierzchni 0,0424 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, oraz garażem blaszanym. Nieruchomość uzbrojona w następujące urządzenia infrastruktury  technicznej: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr WR1S/00008545/5.

Właścicielem gruntu jest Gmina Środa Śląska.

Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest dłużniczka (…).

 

Suma oszacowania wynosi 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 800,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej
20 1090 2444 0000 0006 1800 0054
.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 20.10.2016 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12