Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na 16/480 udziałów w działce o pow. 0,1536 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 14:30
Cena wywoławcza: 16 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 6108/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dożynkowa
Miasto: Krakó1)
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

16/480 udziałów dłużniczki (…) w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 436, obręb 29 Kraków-Krowodrza o powierzchni 0,1536 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą, przy ul. Dożynkowej 26 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00313886/6. Według pomiarów własnych biegłego powierzchnia budynku w części mieszkalnej wynosi ok. 76 m2 a w części gospodarczej ok. 22 m2.

 

Suma oszacowania 16/480 udziałów dłużniczki (…) wynosi 16 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 12 600,00 zł .

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 w Banku BPH SA.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17.10.2016 roku o godz. 10:00 w miejscu położenia nieruchomości, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a.